Udskriv

Om

 

Frivilligstrategi.dk tager udgangspunkt i en fælles problemstilling, som rigtig mange foreninger oplever er en af de helt store udfordringer i hverdagen. Nemlig det, at det er svært at tiltrække og fastholde frivillige ledere. Resultatet kan være, at foreningen kan have svært ved at udvikle sig, få nye medlemmer eller opfattes som et reelt attraktivt tilbud i kommunen.

Skanderborg Kommune ansøgte i 2009 om at blivebreddeidrætskommune. I den forbindelse blev Idrætssamvirket i Skanderborg inviteret til at arbejde med udvikling af konkrete redskaber til de lokale foreninger, som skulle være en slags hjælp til selvhjælp. Udgangspunktet var ikke at blande sig i foreningernes særkende, målsætning eller ideer, men i stedet at tilbyde en mulighed for at gennemgå en udviklingsrejse til at nå foreningens egne mål for eksempel vækst, tiltrækning af ledere, frivillige og medlemmer.

Et sådant arbejde udføres ikke bare i løbet af kort tid, der skal være tid til at tænke sig om og få tilrettelagt redskaberne, så de er anvendelige for en større gruppe. Idrætssamvirket har da også været i gang med arbejdet siden 2010. En proces og en udviklingsrejse, hvor resultatet nu findes samlet her på denne nye portal, hvor foreningerne kan finde og anvende det materiale, som Idrætssamvirket i Skanderborg har fået udviklet gennem projektet.

Hensigten er nu, at foreningerne kan gå i gang med at bruge portalen, værktøjerne og ad den vej arbejde med at sætte mål for udvikling for deres egen forening. Men tanken er også, at foreningerne hen ad vejen selv skal være med til at udvikle platformen og supplere med materiale, således at værktøjet bliver udviklet og er dynamisk i forhold til de behov, der måtte opstå i fremtiden.

Med venlig hilsen
Idrætssamvirket i Skanderborg